اطلاعیه ها و اخبار

      کلیه دانشجویان می توانند از روز دوشنبه مورخ 93/10/01 با مراجعه به سیستم آموزشی نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه آزمون پایان ترم اقدام نمایند. بدیهی است در صورت همراه نداشتن کارت ورود به جلسه در روز امتحان، مجوزحضور در جلسه امتحان صادر نخواهد شد.   درصورت مشاهده  پیغام در صفحه آموزش مبنی بر تکمیل پرونده و بدهی شهریه به واحد مربوطه مراجعه نمائید.   با تشکر        آموزش مؤسسه    
  دانشجویانی که تا کنون به هر دلیلی شهریه ترم  931 خود را پرداخت نکرده اند تا تاریخ  5/10/ 93   مهلت دارند نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند در غیر اینصورت کارت ورود به جلسه امتحان برای آنها صادر نخواهد شد.   امور مالی مؤسسه          
             به استحضار میرساند تاریخ تحویل پروژه های نمیسال اول 93-94 دروس معماری  به شرح ذیل می باشد.   كد_درس گروه_ارائه نام_درس استاد گروه_آموزشي تاريخ_امتحان 10736 1711 طراحي معماري(2) معمم کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 10736 1712 طراحي معماري(2) مروتی کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 10737 1721 طراحي معماري(3) محمدی کارشناسی ناپیوسته 93/11/07 ساعت 9 صبح 10738 1731 طراحي معماري(4) مرادی کارشناسی ناپیوسته 93/11/09 ساعت 9 صبح 10738 1732 طراحي معماري(4) زواره محمدی کارشناسی ناپیوسته 93/11/09 ساعت 9 صبح 10739 1741 طراحي معماري(5) اکبری کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 13 10739 1743 طراحي معماري(5) نادری کارشناسی ناپیوسته 93/11/09 ساعت 13 10722 1721 کاربرد نرم افزارهاي ترسيمي فیروزفر کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 10741 1731 آشنايي با مرمت ابنيه النا-زارعی کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 10741 1732 آشنايي با مرمت ابنيه النا زارعی کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 10724 1711 شناخت وطراحی روستا ادهمی کارشناسی ناپیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 109005 1921 طرح معماري 1 حسن اصانلو کارشناسی ارشد 93/11/09 ساعت 13 109006 1931 طرح معماري 2 حسن اصانلو کارشناسی ارشد 93/11/09 ساعت 13 108009 1821 مقدمات طراحي معماري 1 معصومی کارشناسی پیوسته 93/11/07 ساعت 13 108010 1831 مقدمات طراحي معماري 2 ملاحسینی کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 108010 1832 مقدمات طراحي معماري 2 پورفرزاد کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 108122 1852 برداشت از بناهاي تاريخي مروتی کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 108122 1851 برداشت از بناهاي تاريخي گمینی کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 108140 1851 طرح معماري 2 مروتی کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 13 108140 1853 طرح معماري 2 محمدی کارشناسی پیوسته 93/11/07 ساعت 9 صبح 108254 1871 طراحي معماري4 ابدی کارشناسی پیوسته 93/11/07 ساعت 9 صبح 108254 1872 طراحي معماري4 دهقانپور کارشناسی پیوسته 93/11/09 ساعت 9 صبح 108005 1831 بيان معماري 2 دهقانپور کارشناسی پیوسته 93/11/09 ساعت 13 108005 1832 بيان معماري 2 دهقانپور کارشناسی پیوسته 93/11/09 ساعت 13 108256 1872 طراحي فني نادری کارشناسی پیوسته 93/11/09 ساعت 13 108138 1871 روستا2 ابدی کارشناسی پیوسته 93/11/07 ساعت 9 صبح 108138 1851 روستا2 ادهمی کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 108312 1831 کاربرد کامپيوتر در معماري فیروزفر کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 صبح 108004 1821 بيان معماري 1 پورفرزاد کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 13 108006 1821 هندسه مناظر و مرايا فیروزفر کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 13 108001 1812 هندسه کاربردي گمینی کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 9 108003 1812 درک و بيان محيط مرادی کارشناسی پیوسته 93/11/09 ساعت 9 108001 1811 هندسه کاربردي پورفرزاد کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 13 108312 1832 کاربرد کامپيوتر در معماري فیروزفر کارشناسی پیوسته 93/11/08 ساعت 13 104022 1411 هندسه کاربردي مروتی معماري داخلی 93/11/08 ساعت 13 10631 1631 روستا(1) النا زارعی کاردانی معماری 93/11/08 ساعت 13 10632 1631 تمرينهاي معماري ادهمی کاردانی معماری 93/11/08 ساعت 13 10622 1641 ساخت و ارائه(3) گمینی کاردانی معماری 93/11/08 ساعت 13 10635 1641 آشنايي با طراحي معماري دهقانپور کاردانی معماری 93/11/09 ساعت 13 10638 1641 طراحي فني ساختمان مروتی کاردانی معماری 93/11/08 ساعت 13                                                                
     ارائه گزارش کار و دفاع از کارآموزی  روزدوشنبه مورخ 93/10/22 ساعت 8:00 صبح می باشد. بدیهی است عدم مراجعه دانشجویان در تاریخ مذکورموجب ثبت نمره به صورت نا تمام  خواهد شد. در صورت هر گونه سئوال می توانید از طریق ایمیل با استاد رضایی تماس حاصل فرمایید. Email: mohamad67re@gmail.com         
  کلیه کلاسهای چهارشنبه 3 دیماه استاد شهرابی برگزار نمی گردد و جلسه جبرانی در روز پنجشنبه 4دیماه در همان ساعات برگزار خواهد شد.      
    امتحان درس کارگاه جوش و تکنولوژی بازرسی جوش استاد ثامنی،روز چهارشنبه 3 دیماه 93 ساعت 9:00 صبح  برگزار خواهد شد.              
    کلیه دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه در ترم جاری را دارند می بایست تا تاریخ 93/11/30 نسخه اولیه پایان نامه بهمراه فرم های مربوطه را به خانم مهندس بهرامی تحویل فرمایند.    
  جلسه جبرانی کلاسهای استاد غیاثوند در تاریخهای ذیل برگزار می شود.     نوع درس ساعت برگزاری تاریخ اندیشه اسلامی 11:20– 9:40 یکشنبه  23 آذر ماه متون اسلامی 8-10 پنجشنبه 27 آذر ماه           
    جلسه جبرانی درس فولاد (1) مهندس یوردخانی، مقاطع کارشناسی پیوسته عمران و کارشناسی ناپیوسته   ساختمان روز پنجشنبه 27آذرماه ساعت 10:30 برگزار خواهد شد.